Spiritüel Koçluk

Açıklama

Spiritüalizm, Latince ruh anlamına gelen ‘’spiritualis ‘’ sözcüğünden türetilmiş olup ‘’ruhçuluk’’ anlamında kullanılmaktadır. İşte, Spiritüalizm geniş anlamda ruhçuluk anlamındadır ve, ruhani tüm konuları kapsar; dar anlamda da dini bir kavram olmaktadır. Spiritüalizm ’in dini anlamı öteki dünya, ölümden sonraki ahiret hayatı sonsuzluk gibi manevi kavramlarla bağdaştırılabilir.

Günümüzde dinsel, mistik, felsefi birçok akım, ekol ve grup kendilerine bu ismi vermektedir ancak aralarında ilke, görüş, kavram bakımından birçok fark bulunmaktadır, aralarındaki ortak nokta ‘’ Ruh’’ denilen manevi bir unsurun varlığını kabul etmeleridir. Ancak, bunların bir kısmı ruhun sürekli bir gelişim içinde olduğunu kabul etmezken, bir kısmı ruhun sürekli bedenlendiğini kabul eder.

 

Spiritüalizm, ruhaniyet, ruhani oluş olarak da tanımlanır bu sebepten Materyalizm ‘in (maddecilik) karşıt anlamı olarak verildiği yerler de vardır. Spiritüalizm büyük dinlerde de yer yer geçmektedir. Bu bağlamda takva tanrıya giden bir yol olarak da ele alınabilir. Kimi psikologlar spiritüalizmi, varoluşun en önemli ayrıcalıklarını bilmek, özellikle kişinin kendi varlığının kendi gücünün farkındalığını yaşamak olarak tanımlar.

Size Neler Katacak
 • Üniversite Onaylı Uluslararası Akredite Sertifika Programı

Ders

 • 10 Ders
 • Modül 1 Spiritüelizm Nedir ?
 • Modül 2 Evrensel Spiritüel Yasalar
 • Modül 3 Reenkarnasyon Yasası
 • Modül 4 İnsan Bedeni ,Aura ve Çakra Sistemi
 • Modül 5 - Çakra Sistemleri(12'li)
 • Modül 6 Arınma , Korunma Ve Dengelenme Yöntemleri
 • Modül 7-Bilinç Ve Bilinçaltı
 • Modül 8 - Beyin ve Beyin Dalgaları
 • Spiritüel Koçluk Pdf
 • Spiritüalizm Eğitim Sınavı

Eğitmen Hakkında

Eğitmen
İsim : Andaç Atabey
Yorum : 9 Yorum
Öğrenci : 262 Öğrenciler
Eğitimler : 2 Eğitimler

Yorum

0
0 Yorum
1 Yıldız
2 Yıldız
3 Yıldız
4 Yıldız
5 Yıldız