Problem  Çözme Ve Karar Alma Eğitimi

Açıklama

Eğitimin amacı katılımcıları problem çözme ve karar alma adımları ile ilgili bilgilendirmek, problemler karşısında sistematik bir yaklaşım uygulamalarını sağlayarak etkinliklerini artırmak ve yaratıcı çözümler oluşturma becerilerini geliştirmektir. Gittikçe karmaşıklaşan sistemler, teknolojik ve bilimsel gelişmeler bireyi gittikçe artan karmaşık problemlerle karşılaştırmaktadır. Dolayısıyla problem çözme çalışma hayatında, psikolojide ve eğitimde uzun yıllardır ilgi odağı olan önemli bir konudur. Problem çözme süreci bir hedefe ulaşırken araya giren zorlukların çözümünü bulma sürecidir. Eğitim; katılımcıların problemleri önceliklendirme, kökenine inme, tekrarlanan problemleri ortadan kaldırma, farklı ve değişken alternatifler arasında en doğru ve en etkin seçimi yapma, bilgi toplama ve herkesin görüşünü dikkate ve değerlendirmeye alma, toplantılarda analiz yöntemlerini kullanarak kararlarına taban oluşturacak tüm bilgileri süzgeçten geçirme, alınan kararların hızla uygulamaya konabilmesi için herkesi sürece dahil etme ve katılım sağlamalarına yardımcı olma becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.


Size Neler Katacak

Ders

 • 25 Ders
 • Problem Çözme Ve Karar Alma 1. Bölüm
 • Problem Çözme ve Karar Alma Eğitimi 2. Bölüm
 • İleri Karar Verme Eğitimi
 • Problem Çözmede Alternatifler
 • Problemde Planlama
 • Problem Çözüm Tekniklerinin Faydaları
 • Problem Çözümünde 80/20 Kuralı
 • Problem Çözümünde GANTT Diyagramı
 • Karar Vermenin Gücü
 • Ardışık Düşünme Tekniği
 • Kuvvet Güç Analizi
 • Birleştirme Tekniği
 • Walt Disney Tekniği
 • PUKO Yöntemi
 • Problem Çözmede Engeller
 • Problemde Trego Analizi
 • TREGO Analizi
 • Problem Çözmede GORDON Tekniği
 • Beyin Fırtınası 1.0
 • Problem Çözmede Beyin Fırtınası 2.0
 • Problemi Değerlendirme
 • Problem Çözme Süreci
 • Problem Çözme Şartları
 • Problem Çözmeye Başlayalım
 • Probleme Çözüm Yaklaşımı

Eğitmen Hakkında

Eğitmen
İsim : Sadık Vural
Yorum : 16 Yorum
Öğrenci : 58 Öğrenciler
Eğitimler : 8 Eğitimler

Yorum

0
0 Yorum
1 Yıldız
2 Yıldız
3 Yıldız
4 Yıldız
5 Yıldız